CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 30.01.2013 ORA 12:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

 7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

 8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

 10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

 11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support