ANUNȚ  RECRUTARE  – șef  serviciu  la  Serviciul Financiar – Contabil  din  cadrul  S.C. Compania de Transport Public S.A

 

ANUNȚ  RECRUTARE  

 

SC Compania  de  Transport  Public  S.A.  lansează procesul de recrutare a unei poziții de  șef  serviciu  la  Serviciul Financiar – Contabil  din  cadrul  S.C. Compania de Transport Public S.A., municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să  ocupe  funcția  de  șef  serviciu financiar-contabil  vor  depune  la  sediul  C.T.P. – Serviciul  Resurse  Umane  până la data de 14.02.2020, ora 12:00  un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 

 1. Copia actului de identitate ;
 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;
 3. Curriculum Vitae in format european ;
 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;
 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;
 6. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;
 7. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;
 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu  caracter  personal în scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

 

Dosarul se va depune  personal sau  prin  poștă / curier la  Serviciul  Resurse  Umane / secretariat  la adresa :  SC  Compania  de  Transport  Public  SA  Arad,  Calea  Victoriei,  nr. 35B-37.  În  oricare  din  variante,  termenul  limită  de  înregistrare  al  dosarului  este  data  de  14.02.2020, ora  12.00.

 

Condiții impuse pentru candidații la functia de șef serviciu financiar – contabil:

 

 • studii superioare economice
 • experienta in  domeniul  economic,  financiar,  contabilitate  de  cel puțin  5
 • cunoașterea legislației  fiscale
 • capacitate avansată de gândire sintetică și analiză
 • cunoașterea limbii române, scris si vorbit
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • capacitate de  decizie  și  asumarea  răspunderii
 • aptitudini de coordonare, comunicare și lucru în echipă
 • atenție la detalii
 • cunoștințe foarte bune de operare PC
 • adaptabilitate și flexibilitate
 • disponibilitate la  program  de  lucru  prelungit
 • cetățenie română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor care aparțin spațiului Economic European, si domiciliul în România
 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Examinarea competentelor profesionale  ale  candidaţilor  se  va  face  prin :

 • selecția Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse
 • examen scris
 • interviu

Selecția  dosarelor  va  avea  loc  în  data  de  18.02.2020.  Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse.  Vor fi  anunțați  doar  candidații  admiși  la  proba  următoare.

Examinarea  va  avea  loc  la  sediul  SC CTP  SA Arad  în  data  de  19.02.2020  de  la  ora  10.00  și  va  consta  într-o  probă  scrisă  și  un  interviu  cu  comisia  de  selecție.

Candidații  vor  fi  anunțați  personal  despre  rezultatele probei  scrise  și  a  interviului  până  în  data  de  20.02.2020.

Termenul  pentru  contestații este de 2 zile lucrătoare, respectiv 24.02.2020, ora 14.00.


01.declaratii candidati post sef serviciu financiar-contabil.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 • pentru postul de șef serviciu financiar – contabil în cadrul Serviciului Financiar–Contabil;

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și compleările ulterioare;
 5. Catalogul privind duratele de functionare a mijloacelor fixe;
 6. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

7.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

8.Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat;

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice;

11.Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor  contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare anuale  consolidate;

12.Legea 31/1990 Legea  societatilor comerciale

13.Legea 571/2003 privind codul fiscal

14.Ordinul 3512/2008 privind documentele  financiar contabile

15.Ordinul 2861/2009 privind aprobarea Normelor  privind organizarea si efectuarea  inventarierii elementelor  de natura  activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

16.Legea 92/2007 Legea transportului public

 

 

 

Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support