ELIBERAREA ABONAMENTELOR AUTO JUDET SI SUBURBAN PENTRU ELEVI

Elevii care studiaza la scoala in alta localitate decat cea de domiciliu , de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale ADITPA si folosesc mijloacele de transport in comun ale CTP SA Arad, vor prezenta urmatoarele documente pentru eliberarea legitimatiilor de calatorie (abonamente) gratuite:

– CARNET DE ELEV/ CARDUL NATIONAL DE ELEV VALABIL / ADEVERINTA EMISA DE UNITATEA DE INVATAMANT DE APARTENENTA, VIZAT PE ANUL SCOLAR 2023-2024 (SE PREZINTA LUNAR)

– DECLARATIE DE CONSIMTAMANT SEMNATA DE PARINTE/ TUTORE ( se completeaza o singura data pentru anul scolar)

Legitimatiile de calatorie lunare se elibereaza din data de 01 a lunii in curs pana la data de 10 a lunii pentru care se solicită abonamentul, la punctele de vânzare a biletelor și abonamentelor operatorului.

După data de 10 a lunii pentru care se solicită abonamentul, eliberarea legitimației lunare de călătorie se face la sediul operatorului de transport.

NOTA: Doar pentru luna septembrie 2023 se va elibera pentru fiecare elev: 1 abonament saptamanal si 1 abonament pe 2 saptamani pentru a cuprinde perioada 11 – 30 septembrie.

Incepand cu luna octombrie 2023 se elibereaza abonamente lunare.

detalii..

Valabilitate bilete

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că biletele achizitionate cu pretul vechi se pot preschimba la sediul CTP SA ARAD, Calea Victoriei nr. 35 b – 37, Serviciul Comercial, sau se pot folosi pana cel tarziu in data de 15.07.2022.

Multumim pentru intelegere!

Gratuitati

In conformitate cu legislatia in vigoare precum si a Hot.nr.119/31.03.2009- privind acordarea unor facilitati la transportul in comun cu autobuzele va informam urmatoarele :

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC URBAN :

 1. Acordate pe baza Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 :
 1. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani, cu domiciliul sau

reşedinţa în municipiul Arad, beneficiază de gratuitate la transportul public local desfăşurat cu tramvaiele şi autobuzele pe raza municipiului Arad.

Metodologia de acordare a gratuitatii:

 • Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani pot circula cu mijloacele de transport în comun pe bază de legitimaţie/card, vizată/vizat semestrial, eliberată gratuit de către operatorul de transport.
 • Eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se va realiza în baza buletinului sau a cărţii de identitate.
 • Persoanele care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
 • Vizarea legitimaţiei/cardului se realizează semestrial in ultima luna din semestrul in curs si prima luna din semestru, cu prezentarea buletinului sau a cărţii de identitate, la punctele de eliberare a legitimaţiilor/cardurilor din:
   • -Staţia de tramvai Podgoria;
   • -Staţia de tramvai Piaţa Romană;

   • -Dispecerat UTA, sediul CTP sau la Centrele de zi pentru vârstnici de pe raza Municipiului Arad; dupa un program care va fi afisat si comunicat in mass media.

2) Pensionarii cu un venit lunar mai mic de 1200 lei cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Arad

Metodologia de acordare a gratuitatii:

 • Pensionarii din municipiul Arad care au venitul lunar mai mic de 1200 lei pot circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimaţiei/cardului, vizat(ă) semestrial, eliberată gratuit de către operatorul de transport.
 • Pentru eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente:

   • Buletinul sau cartea de identitate

   • Cuponul de pensie.

 • Pensionarii care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
 • Vizarea legitimaţiei/cardului se realizează semestrial in ultima luna din semestrul in curs si prima luna din semestru, cu prezentarea buletinului sau a cărţii de identitate, la punctele de eliberare a legitimaţiilor/cardurilor din:

   • -Staţia de tramvai Podgoria;

   • -Staţia de tramvai Piaţa Romană;

   • -Dispecerat UTA, sediul CTP sau la Centrele de zi pentru vârstnici de pe raza Municipiului Arad; dupa un program care va fi afisat si comunicat in mass media.

3) Donatori de sange :

Metodologia de acordare a gratuitatii:

 • Donatorii de sânge, cu domiciliul stabil în municipiul Arad, beneficiază de reducere 100% în luna imediat următoare lunii în care donează sânge. Eliberarea legitimaţiei se face în baza adeverinţei de donator la sediul SC CTP SA Arad din Calea Victoriei nr.35b-37, intre orele 07:00 – 15:00, eliberare abonamente din cadrul Serviciului Comercial in baza urmatoarelor documente :
  • actul de identitate(B.I./ C.I.),

  • adeverinta de donator (ramane la CTP);

4) Reducere de 50% la abonamente, pentru pensionarii cu un venitul lunar mai mare de 1200 lei cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Arad:

 • Pensionarii din municipiul Arad care au venitul lunar mai mare de 1200 lei pot circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimaţiei/cardului lunar, eliberată după plata a 50% din cuantumul stabilit pentru valoarea abonamentului unic, de către operatorul de transport.
 • Pentru eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente:
   • Buletinul sau cartea de identitate
   • Cuponul de pensie.
 • Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reşedinţa înscrisă în actul de identitate, corespondenţa numelui de pe card cu numele din buletin sau cartea de identitate şi cuantumul pensiei.
 • Pensionarii care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
 • Legitimaţiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor şi abonamentelor al CTP de pe raza municipiului Arad.

5) Reducere de 100% la abonamente, pentru copiii preşcolari,

elevii ciclului primar şi gimnazial, elevii ciclului liceal şi

postliceal, care frecventează unităţile de învăţământ de pe raza

municipiului Arad

 • Copiii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea prezentării vreunui document.
 • Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, curs de zi, care studiază pe raza municipiului, pot circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimaţiei/cardului, eliberat/ă gratuit de către operatorul de transport.
 • Eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se va realiza în baza carnetului de elev, vizat la zi de şcoala unde elevul este înmatriculat.
 • Elevii care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
 • Legitimaţiile/cardurile lunare se eliberează/vizează bianual în lunile octombrie şi aprilie, la orice punct de vânzare a biletelor şi abonamentelor al CTP de pe raza municipiului Arad.

6) Reducere de 50% la abonamente, pentru studenţii din

învăţământul superior acreditat/autorizat, curs de zi, care

studiază pe raza municipiului Arad

 • Studenţii din învăţământul superior acreditat/autorizat, curs de zi, care studiază pe raza municipiului Arad, pot circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimaţiei/cardului lunară, eliberată după achitarea a 50% din contravaloarea abonamentului unic, de către operatorul de transport.
 • Eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se va realiza în baza carnetului de student, vizat la zi de unitatea de învăţământ unde studentul îşi desfăşoară activitatea.
 • Reprezentantul CTP va verifica actualizarea vizei aplicate de unitatea de învăţământ pe carnetul de student.
 • Studentii care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
 • Legitimaţiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor şi abonamentelor al CTP de pe raza municipiului Arad.

B) Acordate in baza unor legi speciale :

B.1. Legitimatii de transport definitive pentru beneficiarii de gratuitate conform Decretului- Lege nr.118/1990, republicat :

Se refera la transportul in comun urban a persoanelor beneficiare de gratuitate conform legislatiei invocate, cu domiciliul in municipiului Arad

Persoanele beneficiare se vor prezenta la sediul CTP, Calea Victoriei nr.35b-37, Serviciul Comercial, intre orele 07:00-15:00 cu urmatoarele documente:

 • actul de identitate(domiciliul Arad sau viza flotant) ;

 • hotararea (eliberata de Casa de Pensii) ce atesta calitatea de detinut politic, deportat, s.a. cf. Decretului Lege 118 din 1990 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • cu o fotografie recenta ;

 • si cu 3,0 lei, in baza acestor documente li se va emite o legitimatie(nu necesita vizare) ;

B.2. Legea privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi – L44/1994

 1. gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban(metrou, tramvai, troleibuz, autobuz) ;

-sunt necesare urmatoarele documente :

  • copie Xerox C.I./B.I., si in original actul de identitate C.I./B.I.

  • copie legitimatie veteran de razboi sau vaduva de razboi

  • poza color

  • 3,0 lei

B.3. LEGEA 448/2006 lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: in conformitate cu art.21 alin(1) – persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport in comun .

Beneficiaza de prevederile alin (1) si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora ;

 • insotitorii adultilorcu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate ;

 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat;

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local.

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN :

 

In conformitate cu LEGEA 448/2006- privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: se beneficiaza de gratuitatea transportului interurban(model cf.anexei bilet de culoare alba), cu autobuzele in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

 • Mai beneficiaza si insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora ;

 • Asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

 • Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren, cu autobuzele in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

 • Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban si peste limita prevazuta, la alegere, cu tren, cu autobuzele, in functie de recomandarea centrului de dializa.

 • Mai beneficiaza si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

 • Reducere de 100% la abonamente pentru strainii sau apatrizii aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina

  Pentru eliberarea legitimaţiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente:

  • Buletinul sau cartea de identitate
  • Dovada din care sa reiasa  ca provin din zona conflictului armat din Ucraina cu statut de refugiat
  • Persoanele care primesc aceasta legitimatie/card vor semna intr-un tabel, pentru certificarea faptului ca au primit aceasta legitimatie de transport.
  • Eliberarea legitimaţiei/cardului se realizează la punctele de eliberare a legitimaţiilor/cardurilor din:
    • Dispecerat UTA, sediul CTP -Poarta II
    • La ghiseul de peCalea Victoriei nr. 35b- 37
  • Vizarea legitimaţiei/cardului se realizează semestrial la punctele de eliberare a legitimaţiilor/cardurilor in perioada 8-24 ale primei luni dinsemestru.

ANEXAM MODEL BILET DE CALATORIE conform L 448/2006

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_30105f0d  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_7b96e1e1

In baza legii privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi L44/1994 :

Art.15 a) Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe mijloacele de transport auto, se pot folosi si pentru insotitor ;

ANEXAM MODEL BILET DE CALATORIE L44/1994 , art.15 a)

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_638b9abf  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_4f9a0328

In conformitate cu Ordin 61/21 ianuarie 2008 pt modificarea si completarea instructiunilor privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor L44/1994 :

Art.6

1) biletele speciale de calatorie gratuita sunt valabile numai insotite de legitimatia eleiberata de filialele judetene ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite;

2) biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei titulare si cu legitimatia acesteia.

3) pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei titularului ;

4) pe biletele utilizate de sot/sotie sau alte persoane mandatate sa le reprezinte interesele se vor inscrie numarul legitimatiei si numele titularului, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei ;

Art.7, biletele de calatorie gratuita sunt valabile si in prima luna calendaristica- luna ianuarie a anului urmator celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor ;

Art.11, 1) pentru a fi admis la transport, calatorul prezinta inainte de inceperea calatoriei cuponul statistic(model mai sus prezentat de culoare galbena), cupoanele – anexa 1 si 2 biletul special propriu-zis, nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la conducatorul auto, dupa caz, avand completate rubricile :

 • dl/d-na cu numele titularului, al insotitorului sau al persoanei mandatate ;

 • nr. legitimatiei titularului si in continuare numele titularului, cand biletul este utilizat de persoana mandatata ,

 • seria si numarul buletinului/ cartii de identitate al/a insotitorului sau al /a persoanei mandatate, daca este cazul,

 • de la statia, pana la statia, respectand instructiunile de pe versoul biletului special de calatorie ;

In baza Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern :

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, denumiti in continuare pensionari, beneficiaza de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit cu mijloacele auto, la transportul intern in comun, intre localitati( interurban);

Pensionarii inscrisi la pensie in cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de calatorie o data cu plata lunara a primei pensii din anul respective.

Calatoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile cu mijloace auto se face in baza unei legitimatii de calatorie obtinute, dupa caz, de la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie sau direct din mijlocul de transport(de la conducatorul auto), in conditiile stabilite de operatorul de transport ;

Eliberarea legitimatiei de calatorie de catre operator se face in baza cuponului-talon(conform anexei) prezentat si a achitarii costului biletului redus cu 50%.

Art18, (1) pensionarii vor completa cu pixul sau stiloul urmatoarele rubrici :

a)Pe cupoanele- talon si pe cupoanele -anexa rubricile ,, De la… si ,,Pana la….,,

b)Pe cupoanele-anexa codul casei teritoriale de pensii, numarul dosarului de pensie si codul numeric personal.

(2) Emitentul legitimatiei(CTP) va completa rubricile : a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul in curs : ,, Tip transport,, , ,,via…..,, , ,,km…,, si ,,lei..(50% tarif)…, bareaza una din rubricile : CFR, AUTO, NAVAL,

Art.19 Pentru fiecare calatorie simpla efectuata cu mijloacele de transport auto, casierul sau vanzatorul de bilete care emite legitimatia de calatorie cu reducere de 50 % detaseaza cate un cupon- talon dupa efectuarea operatiunilor prevazute la Art. 18, certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, incaseaza contravaloarea si elibereaza legitimatia de calatorie.

ANEXAM MODEL CUPON-TALON

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_m2fa60d08  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_m1ba2c34

 

Alte servicii prestate

ÎNCHIRIERI UTILAJE SPECIALE

 

ÎNCHIRIERE SALĂ CONFERINŢE

 

VERIFICĂRI TEHNICE – STATIE ITP OMOLOGATA R.A.R.

 

LABORATOR PSIHOLOGIC PENTRU AUTORIZARE CONDUCĂTORI AUTO

 

SPAŢIU PUBLICITAR PE TRAMVAIE ŞI AUTOBUZE.

 

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support