DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Raportul nr.9405/09.11.2012 emis de Comisia de evaluare și nominalizare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. C.T.P. S.A.;

  • Proiectul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu Directorul General;

 

D E C I D E

Art.1. Se numește în funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., doamna MARIANA BIRĂU, domiciliată în mun. Arad, str. Oituz, nr.203, județul Arad, cetăţenie română, data naşterii 15.08.1967, locul naşterii: com. Dornești, jud. Suceava, act identitate tip C.I. seria AR nr.360801, eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.09.2007, CNP XXXXXXXXXXXX;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului Directorului General prevăzut la art.1, de la data de 14.11.2012 până la data de 14.11.2016, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță, respectarea contractului de mandat și planului de management.

Art.3. Se stabileşte că remunerația lunară brută a Directorului General va fi în cuantum de 7.000,00 lei.

Art.4. Se aprobă proiectul Contractului de Mandat al Directorului General și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către Directorul General.

Art.5. Se împuterniceşte dna. Macra Claudia-Anca având funcţia de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractul de mandat al Directorului General, pentru perioada 14.11.2012 – 14.11.2016.

Art.6. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului Contractul de Mandat al Directorului General.

 

Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • director general;

  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support