HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151_acţiuni;

  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a domnului Covaliv Valentin.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support