Convocator A.G.A. pentru 30.04.2013, ora 13:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2394 / 15.03.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 30.04.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

8. Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

9. Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 01.05.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013


DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Referatul nr. 2250/12.03.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de scoatere din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz conform Legii 15/1994 republicată și O.G. 112/2000 a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, conform anexa 1.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.04.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ANUNT: deviere linia 41

 

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător

că, începând cu data de 14.03.2013, pe perioada lucrărilor de reabilitare a intersectie str. Abatorului cu str. Padurii, se vor face următoarele modificări :

Linia 41 va circula deviat:

  • sensul de mers spre Bujac: str. Ion Ratiu – str. Cocorilor – str. Aprodul Purice – str. Sezatorii

  • sensul de mers spre Piata Romana: str. Sezatorii – str.Aprodul Purice – str. Henri Coanda – str. Oituz – str. Ion Ratiu

In aceste conditii statia Abatorului(in ambele directii) si statia Ion Ratiu(spre Piata Romana) se supsenda temporar.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 14.03.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

  2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;

  3. Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

  4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

  1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support