Convocator A.G.A. pentru 30.04.2013, ora 13:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2394 / 15.03.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 30.04.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

8. Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

9. Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 01.05.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support