DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013


DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

  • Referatul nr. 2250/12.03.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de scoatere din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz conform Legii 15/1994 republicată și O.G. 112/2000 a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, conform anexa 1.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.04.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support