HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;
  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.2. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

 

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012.

 

Art.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 în formă definitivă, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 

  • Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Serviciile, birourile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support