DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

  • Materialul nr.7710/21.10.2013 emis de Serviciul Contracte Achiziții cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă;

  • Materialul nr.7725/22.10.2013 emis de Serviciul Comercial, informare privind finalitatea licitaţiilor desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. și aprobarea cererii depuse de ofertantul S.C. Eso Oil S.R.L. privind încheierea contractului de închiriere a terenului licitat, pe o perioadă de 10 ani;

  • Referatul nr.7576/15.10.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea scoaterii din uz a unor autobuze avizarea casării acestora;

  • Cererea nr.7664/18.10.2013 emisă de Director General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

DECIDE

 

 

Art.1. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă, conform anexa 1.

 

Art.2. Se decide încheierea contractului de închiriere către S.C. Eso Oil S.R.L. a terenului în suprafață de 1473 mp aflat în Pâncota FN, situat la intrarea în Pâncota din direcția Șiria, pe partea stângă a DJ709 pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art.3. Se aprobă scoaterea din uz a unor autobuze și se avizează casarea acestora, conform anexa 2.

 

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.12.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

– Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013.

 

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

  • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support