Convocator nr. 2426/25.03.2014 pentru sedinta C.A. din 31.03.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.03.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Raportul directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2014;

 1. Aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului C.L.M. și patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013;

 1. Constituirea comisiilor de audit, respectiv de nominalizare și remunerare, conform prevederilor art.34, pct.(1) din O.U.G. nr.109/2011;

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru luna mai cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

-Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

– Aprobarea raportului anual al privind remunerația directorilor și administratorilor.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

COMPLETARE Ordine de zi a Sedinței A.G.A. din 31.03.2014

C O M P L E T A R E

Ordine de zi a Sedinței A.G.A. din 31.03.2014

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu prevederile art.16 din Actul Constitutiv al societății, completează ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ce va avea loc în data de 31.03.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următorul punct:

 

2. Aprobarea reevaluării activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Prezenta completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ce va avea loc în data de 31.03.2014, ora 13:00 se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

ANUNT: Intrerupere circulatie tramvaie Grădişte

În perioada 22 martie 2014 – 23 martie 2014, datorită unor lucrări de reabilitare, se opreşte circulaţia tramvaielor pe tronsonul Podgoria – Sere – CET.

Astfel, tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze, care vor respecta frecvenţa de circulaţie a tramvaielor din zilele de sărbătoare, şi vor avea capăt de linie Podgoria, Sere, CET.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Pentru a accesa programul temporar, va rugam sa faceti click aici.

Convocator nr. 1577/27.02.2014 pentru sedinta A.G.A. din 31.03.2014 ora 13:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1577 / 27.02.2014

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.3/27.02.2014, convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, ce va avea loc în data de 31.03.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 03.04.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

DECIZIA nr. 3 din 27.02.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 3 din 27.02.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • referatul nr.1388/21.02.2014 emis de Serviciul Tehnic privind propunerile scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013;

 • referatul nr.1288/19.02.2014 emis de Serviciul Tehnic privind propunerile de casare aferente inventarului mijloacelor circulante;

 • referatul nr.1275/18.02.2014 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.511,91 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii de executare silită a debitorului Hajnal Tiberiu-Gabriel;

 • referatul nr.1316/19.02.2014 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 3.024,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Daly Prodcom S.R.L.;

 • referatul nr. 1367/20.02.2014 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 300,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Resi Embrodery S.R.L.;

 • referatul nr. 1289/19.02.2014 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 225,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a dizolvării S.C. Oloier Construct S.R.L. și radierea debitorului din Registrul Comerțului;

 • necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014 de către A.G.A.

DECIDE

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013, în forma propusă.

Art.2. Se aprobă casările aferente inventarului mijloacelor circulante, în forma propusă.

Art.3. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.511,91 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii de executare silită a debitorului Hajnal Tiberiu-Gabriel.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 3.024,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Daly Prodcom S.R.L.

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 300,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Resi Embrodery S.R.L.

Art.6. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 225,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a dizolvării S.C. Oloier Construct S.R.L. și radierea debitorului din Registrul Comerțului.

Art.7. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 31.03.2014, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, având ca punct unic pe ordinea de zi ”Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014”.

Art.8. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support