Modificări circulaţie începând cu 1 septembrie 2014

Incepând cu data de 01.09.2014, vor interveni următoarele modificări:

–       linia 11 va pleca din Fat Frumos la ora 11:45 în loc de 11:50

–       linia 11 va pleca din Sambateni la ora 13:30 în loc 13:35

–       autobuzul, care circulă pe ruta Ghioroc – Sâmbăteni, va pleca din Sambateni la 12:50 în loc de 12:55, respectiv la 13:10 din Ghioroc în loc de 13:15

HOTĂRÂREA NR. 3 din 18.08.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA  GENERALĂ  ORDINARĂ  A  ACȚIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 3 din 18.08.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nominative;
 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;
 • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;
 • Convocatorul nr.5373/21.07.2014;
 • Raportul 5799/13.08.2014 privind situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;
 • Raportul nr.5798/13.08.2014, emis de Consiliul de Administrație cu privire la activităţile de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014;
 • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.08.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;
 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 18.08.2014, 

Ţinând seamă de :

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

                                           HOTĂRÂRE

   Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Comania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, conform anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, conform anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

–         Serviciile și compartimentele interesate.

  PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                              Macra Claudia Anca

                                                                                           Vizat pentru legalitate

                                                                                          Cons.jur. Godja Claudiu

                   

DECIZIA nr. 10 din 18.08.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

DECIZIA  nr. 10  din 18.08.2014

            Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport  Public S.A. întrunit statutar în data de 18.08.2014, având în vedere:

–         Raportul nr.5797/13.08.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, cu anexe;

–         Materialul nr.5800 din 13.08.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, conform contractului de mandat;

–         Raportul 5799/13.08.2014 privind situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;

–         Raportul nr.5798/13.08.2014, emis de Consiliul de Administrație cu privire la activităţile de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014;

–         Cererea nr.5849/14.08.2014 emisă de Director General privind efectuarea unui numar de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, urmând a fi supus aprobării A.G.A., anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014, începând cu data de 25.08.2014;

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

       PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                                  Macra Claudia Anca

                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                     Cons.jur. Godja Claudiu

Programul trenulet turistic de agrement cu ocazia Zilelor Aradului – editia 2014

Cu ocazia Zilelor Aradului, care se desfăşoară în perioada 15.08.2014 – 24.08.2014, Primăria Arad în colaborare cu Compania de Transport Public, pune la dispoziţia publicului călător trenuleţul turistic de agrement, care va circula, din oră în oră, în intervalul orar 16:00-20:00 ( in zilele de luni pana vineri) si 12:00-20:00 ( in zilele de sambata si duminica), pe următorul traseu:

Primaria Arad – Bdul. Revoluţiei – Podgoria – Banu Mărăcine – Piata Spitalului – Banu Mărăcine – Podgoria – Bdul. Revoluţiei – Teatru – Primaria Arad.

In data de 15.08.2014 va circula, din oră în oră, în intervalul orar 12:00-20:00.

Punct de îmbarcare a calatorilor : Primaria Arad.

Convocator nr. 5772/12.08.2014 pentru sedinta C.A. din 18.08.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

      

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 18.08.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014;
 2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014;
 3. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;
 4. Avizarea raportului Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrarepe semestrul I al anului 2014;

       Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  Macra Claudia-Anca

                   

Program de circulaţie pentru ziua de 15.08.2014

Compania de Transport Public Arad face cunoscut publicului călător că, în data de 15.08.2014, circulaţia autobuzelor si tramvaielor se va derula după programul zilelor de duminică.

Anunţ: modificari autobuze si tramvaie pe relatia Ghioroc

Pentru a asigura o legătura optimă între tramvaiele care circulă din Ghioroc cu autobuzele care circulă în zona industrială, începând cu data de 11.08.2014, vor interveni următoarele modificări:

–       autobuzul, care circulă pe ruta Covasant – Ghioroc, va pleca din Covasant  la 4:50 în loc de 4:55

–       autobuzul, care circulă pe ruta Ghioroc – Sâmbăteni, va pleca din Ghioroc  la 5:05 în loc de 5:10

–       linia 11 va pleca din Sâmbăteni la ora 5:25 în loc de 5:30

–       linia 11 va pleca din Cicir la ora 5:35 în loc de 5:40

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support