DECIZIA nr. 12 din 31.10.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 12 din 31.10.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 31.10.2014, având în vedere:

  • Raportul nr.7520/29.10.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014, cu anexe;

  • Raportul nr.7490 din 28.10.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014, conform contractului de mandat;

  • Referatul 7519/29.10.2014 întocmit de conducerea societății privind solicitarea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009 în valoare de 1.450.000 lei.

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.12.2014, ora 13:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, având ca ordine de zi ”Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015”

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

  • Acționarii S.C. Comania de Transport Public S.A. (referitor la art.4);

  • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

  • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Prin continuarea navigării pe acest site vă exprimați acordul pentru folosirea tehnologiei "cookies". mai mult detalii

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide