Convocator nr. 8814/11.12.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 17.12.2014, ora. 12.00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 17.12.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna octombrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2014;

  2. Aprobarea raportului privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna octombrie 2014, conform contract mandat;

  3. Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2015;

  4. Aprobarea acordării unor cadouri angajaților și copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;

  5. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015;

  6. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 22.01.2015 în vederea aprobării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015.

  7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Prin continuarea navigării pe acest site vă exprimați acordul pentru folosirea tehnologiei "cookies". mai mult detalii

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide