Curs de calificare în meseria de vatman

S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr.35 B-37, telefon : 0257 / 338597, 0357 / 401080.

O R G A N I Z E A Z Ã :

Curs de calificare în meseria de vatman

CONDITII DE ÎNSCRIERE :

  • absolvenţi / absolvente de liceu sau şcoală profesională (cu calificare în meseria de lăcătuş sau electrician)

  • domiciliul stabil în municipiul Arad

  • fără antecedente penale sau desfaceri disciplinare în carnetul de muncă

  • vârsta minimă : 24 ani

Cei interesati se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, pânã la data de 31.03.2016, având asupra lor urmãtoarele acte :

– buletin de identitate

– carnet de muncă +adeverinţe pentru perioada lucrată după 01.01.2011

– diploma de studii ( original si copie xerox)

– cazier juridic

– cazier auto – pentru cei cu permis de conducere

– curriculum vitae

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane.