Anunț de recrutare pentru postul de Director Tehnic și Director Tehnic Adjunct al S.C. Compania de Transport Public S.A.

Declarații necesare

SC Compania de Transport Public S.A. lanseaza procesul de recrutare a unor pozitii de Director Tehnic și Director Tehnic Adjunct la S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de director tehnic sau director tehnic adjunct trebuie sa depuna pana la data de 07.01.2019, ora 14:00 un dosar de candidatura care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia dupa diploma de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;

 6. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;

 7. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;

 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, cu specificarea postului pentru care se aplică. În cazul în care se optează pentru varianta depunerii prin poștă / curier, termenul limită de depunere al dosarului la secretariatul CTP este data de 07.01.2019, ora 14.00.

CTP are ca obiect principal de activitate ”Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători” desfășurate cu tramvaie și autobuze în principal pe raza Municipiului Arad activitatea fiind extinsă și în aria județului Arad.

Pentru mai multe informații poate fi accesată pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.ro

Rezultate strategice asteptate a fi atinse in urmatorii 4 ( patru ) ani :

 • Conform scrisorii de asteptari emise de autoritatea publică tutelară. (Anexa nr.6 la H.C.L.M. Arad nr.279/25.08.2016, disponibila si pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.ro)

Condiții impuse pentru candidații la functia de Director Tehnic și Director Tehnic Adjunct:

 • pentru director tehnic: studii superioare tehnice 
 • pentru director tehnic adjunct: studii superioare tehnice
 • experienta in domeniul tehnic de cel putin 5 ani
 • vechime in specialitatea studiilor absolvite, de minim 5 ani

 • minim 5 ani vechime în funcție de conducere

 • cunoasterea limbii romana, scris si vorbit

 • capacitatea deplina de exercitiu

 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii

 • disponibilitate la program de lucru prelungit

 • permis de conducere categoria B

 • cetatenie romana, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartin spatiului Economic European, si domiciliul in Romania

 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele ce nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support