ANUNȚ – modificare program circulatie trenulet de agrement

Începând cu data de 01.07.2018, trenulețul de agrement va circula, din oră in oră, in intervalul orar 16:00 – 21:00 în zilele de sâmbăta, duminica și în zile de sărbătoare, în cazul în care condițiile atmosferice o permit, pe următorul traseu:

 

Parcul Reconcilierii – Teatru – Bd .Revoluţiei – Podgoria – Banu Maracine – Piata Spitalului – Podgoria – Bd .Revoluţiei – Teatru – Parcul Reconcilierii.

Staţie de îmbarcare :  Parcul Reconcilierii

ANUNȚ – modificări rute în perioada vacanței școlare

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, începand cu data de 02.07.2018, pe perioada vacantei scolare, se vor face următoarele modificări :
Traseul Turnu – Arad: se suspenda cursa cu plecare 14:20 din Arad si retur 15:00 din Turnu.
Traseul Fiscut – Arad se suspenda cursa cu plecare din Arad la 5:35 si 14:15 si retur din Fiscut la 6:40 si 15:15
Traseul Zarand – Arad: se suspenda cursa cu plecare 6:33 din Zarand si retur 14:15 din Arad.
Traseul Santana – Arad se suspenda.
Traseul Pecica – Sederhat – Arad se suspenda.
Traseul Arad – Savarsin se suspenda.
Traseul Sofronea – Arad se suspenda.
Traseul Arad – Zabrani : cursa cu plecare 14:12 si retur 15:10 se va limita la Alunis.
Traseul Arad – Frumuseni : se suspenda cursa cu plecare din Arad la 06:20 si retur din Frumuseni la 6:54.
Linia 41_Piata Romana – Bujac : se modifica ora de plecare 7:30 in loc de 7:20 din Bujac si 8:00 in loc de 7:45 din Piata Romana.
Linia 49_Caraimanul – Constitutiei – Caraimanul – Ogorului – Caraimanul se suspenda.
Linia 39b_Podgoria – Artarului: se suspenda cursa cu plecare 7:05 din Podgoria si retur 7:15 din Artarului. Se introduce cursa cu plecare 14:30 din Podgoria si retur din 14:45 din Artarului.
Linia 10 (Piata Romana – Vladimirescu) se suspenda.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Program circulatie pentru data de 03.06.2018

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, datorită unor restricţii de trafic în zona centrală(Podgoria-Teatru-Piata Romană), în data de 03.06.2018, în intervalul orar 9:40 – 10:00, este posibil să apară întârzieri în ceea ce privește timpii de circulație ale tramvaielor. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE

 

SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numere de telefon si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin „date cu caracter personal” intelegem orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Stocarea reprezinta păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad se face cu respectarea următoarelor principii:

  • Notificarea:SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad este înregistrată ca operator în Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub 29075/2013 pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal ale clientilor/potentialilor clienti, beneficiarilor asigurarilor, membrii familiei persoanelor vizate sau reprezentanţilor legali ai acestora, agentilor de asigurare in scopul serviciilor de asigurari si reasigurari, activitatilor de marketing, studiilor de cercetare, actiunilor de direct –mailing, precum si pentru transferul acestora in state din Uniunea Europeana, in scopul derularii acestor activitati.
  • Legalitatea:Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
  • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad, date cu caracter personal au prevăzut în fişa postului, anexa la contractul individual de munca o clauză de confidențialitate;
  • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
  • Informarea:Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
  • Protejarea persoanelor vizate:Drepturile persoanelor vizate sunt : dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.
  • Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

Distribuirea informatiilor 

Datele cu caracter personal se pot comunica între SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad şi împuterniciţii acestuia, sau între SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad sau împuterniciţi ai acestuia şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat, care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca si SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad. In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare, aveti urmatoarele drepturi : de a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra datelor,  de opozitie, de  a nu fi supus unei decizii individuale, de a va  adresa justiţiei.

Puteti solicita de la SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la registratura companiei. SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat ca datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal (inclusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii, precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor  cu caracter personal de catre SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad.

Director General,

 

 

 

 

Observaţie: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul:……………………………………………….CNP / Serie Nr. C.I…………………………..

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………… ;E-mail:……………………………

Declar că sunt de acord să furnizez datele personale solicitate în Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă* şi sunt de acord ca aceste date să fie utilizate şi prelucrate în scopul. achizitionarii unui abonament pe liniile de transport pe care opereaza CTP Arad.

De asemenea, am primit în scris o notă de informare care cuprinde aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi drepturile care îmi revin conform Legii 129/2018.

Data…………….

Semnătura ……………………

 

Nota: *Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului 697/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotararii 39/2017 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.  SC COMPANIA de TRANSPORT PUBLIC SA Arad este înregistrată ca operator în Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub 29075/2013

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support