Hotărâri A.G.O.A – 2018

01 – Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 30.03.2018 – aprobare BVC 2018

02 – Hotararea A.G.O.A. nr.2 din 30.03.2018 – raport comitet nominalizare

03 – Hotararea A.G.O.A. nr.3 din 30.03.2018 – mandate speciale

04 – Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 25.05.2018

05 – Hotararea A.G.E.A. nr. 5 din 25.05.2018

06 – Hotararea A.G.E.A. nr. 6 din 25.05.2018

07 – Hotararea A.G.O.A. nr. 7 din 02.07.2018

08 – Hotararea A.G.O.A. nr. 8 din 02.07.2018

09 – Hotararea A.G.E.A. nr. 9 din 02.07.2018

10 – Hotararea A.G.O.A. nr.10 din 02.07.2018

11 – Hotararea A.G.O.A. nr.11 din 30.07.2018

12 – Hotararea A.G.O.A. nr.12 din 30.07.2018

13 – Hotararea A.G.O.A. nr.13 din 30.07.2018

14 – Hotararea A.G.O.A. nr. 14 din 20.09.2018 – rectificare BVC 2018

15 – Hotararea A.G.O.A. nr. 15 din 12.12.2018 – cumparare actiuni

16 – Hotararea A.G.O.A. nr. 16 din 12.12.2018 – regulament vanzare spatii

17 – Hotararea A.G.O.A nr. 17 din 12.12.2018 – casare mijloace fixe – tramvaie

 

Hotarâri AGA – 2017

Hotararea_A.G.O.A._nr._1_din_27.02.2017_-_aprobare_proiect_BVC.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._2_din_27.02.2017_-_prelungire_mandat_administratori.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._3_din_03.05.2017_-_incetare-numire_administratori.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._4_din_03.05.2017_-_situatii_financiare_2016.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._5_din_04.07.2017_-_plan_management_administratori.pdf

Hotararea_A.G.O.A._nr._6_din_16.08.2017_-_raportare_contabila_semestriala.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._7_din_16.08.2017_-_punct_lucru_Sebis.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._8_din_31.10.2017_-_inchiriere_spatii.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._9_din_31.10.2017_-_punct_lucru_Chisineu_Cris.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._10_din_22.12.2017_-_proiect_buget_2018.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._11_din_22.12.2017_-_Program_Anual_de_Investitii_2018.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._12_din_22.12.2017_-_Desemnare auditor financiar.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._13_din_22.12.2017_-_garantii_mobiliare_Banca_Transilvania.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._14_din_22.12.2017_-_rectificare_bugetara_2017.PDF

 

Convocator nr. 7615 / 03.11.2014 pentru şedinţa A.G.A. din 17.12.2014 ora 13.00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.12/31.10.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 17.12.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Convocator nr. 5373/21.07.2014 pentru sedinta A.G.A. din 18.08.2014 ora 13:00

C O N V O C A T O R

         Preşedintele Consiliului de Administraţie  al  S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.9/21.07.2014, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  S.C. Compania de Transport Public  S.A., ședință ce va avea loc în data de 18.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014 și raportului Consiliului de Administrație.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 19.08.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul  convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

                  PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                                                         Macra Claudia Anca

                   

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support