Hotărâri A.G.O.A – 2018

01 – Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 30.03.2018 – aprobare BVC 2018

02 – Hotararea A.G.O.A. nr.2 din 30.03.2018 – raport comitet nominalizare

03 – Hotararea A.G.O.A. nr.3 din 30.03.2018 – mandate speciale

04 – Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 25.05.2018

05 – Hotararea A.G.E.A. nr. 5 din 25.05.2018

06 – Hotararea A.G.E.A. nr. 6 din 25.05.2018

07 – Hotararea A.G.O.A. nr. 7 din 02.07.2018

08 – Hotararea A.G.O.A. nr. 8 din 02.07.2018

09 – Hotararea A.G.E.A. nr. 9 din 02.07.2018

10 – Hotararea A.G.O.A. nr.10 din 02.07.2018

11 – Hotararea A.G.O.A. nr.11 din 30.07.2018

12 – Hotararea A.G.O.A. nr.12 din 30.07.2018

13 – Hotararea A.G.O.A. nr.13 din 30.07.2018

14 – Hotararea A.G.O.A. nr. 14 din 20.09.2018 – rectificare BVC 2018

15 – Hotararea A.G.O.A. nr. 15 din 12.12.2018 – cumparare actiuni

16 – Hotararea A.G.O.A. nr. 16 din 12.12.2018 – regulament vanzare spatii

17 – Hotararea A.G.O.A nr. 17 din 12.12.2018 – casare mijloace fixe – tramvaie

 

Hotarâri AGA – 2017

Hotararea_A.G.O.A._nr._1_din_27.02.2017_-_aprobare_proiect_BVC.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._2_din_27.02.2017_-_prelungire_mandat_administratori.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._3_din_03.05.2017_-_incetare-numire_administratori.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._4_din_03.05.2017_-_situatii_financiare_2016.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._5_din_04.07.2017_-_plan_management_administratori.pdf

Hotararea_A.G.O.A._nr._6_din_16.08.2017_-_raportare_contabila_semestriala.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._7_din_16.08.2017_-_punct_lucru_Sebis.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._8_din_31.10.2017_-_inchiriere_spatii.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._9_din_31.10.2017_-_punct_lucru_Chisineu_Cris.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._10_din_22.12.2017_-_proiect_buget_2018.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._11_din_22.12.2017_-_Program_Anual_de_Investitii_2018.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._12_din_22.12.2017_-_Desemnare auditor financiar.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._13_din_22.12.2017_-_garantii_mobiliare_Banca_Transilvania.PDF

Hotararea_A.G.O.A._nr._14_din_22.12.2017_-_rectificare_bugetara_2017.PDF

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 299.437 acţiuni nominative;

 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

 • Convocatorul nr.2646/01.04.2014;

 • bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 • raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

 • raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

 • raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

 • Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 • raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

 • raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 • materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;,

Ţinând seamă de :

 • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.05.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401 % din totalul capitalului social al societăţii;

 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 15.05.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013.

Art.7. Se aprobă raportul comitetului de audit pentru anul 2013, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 31.03.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

 • Convocatorul nr.1577/27.02.2014;

 • Completarea ordinii de zi nr.2016/12.03.2014;

 • Nota de fundamentare nr.2545/28.03.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

 • Raportul de reevaluare al activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013,

Ţinând seamă de :

 • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 31.03.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 31.03.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă și se adoptă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.2. Se aprobă reevaluarea activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support