Convocator nr. 3171/23.04.2014 pentru sedinta C.A. din 29.04.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 29.04.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2014;

 1. Informare privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate pe anul 2014 în ce privește salarizarea personalului din cadrul societății;

 1. Aprobarea transferului din domeniul public concesionat de către CLM către S.C. C.T.P. S.A. a unor mijloace fixe;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 958,04 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a finalizării Planului de distribuire și Raportului final al procedurii falimentului debitorului S.C. Cora Intertrans S.R.L.;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 2426/25.03.2014 pentru sedinta C.A. din 31.03.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.03.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Raportul directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2014;

 1. Aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului C.L.M. și patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013;

 1. Constituirea comisiilor de audit, respectiv de nominalizare și remunerare, conform prevederilor art.34, pct.(1) din O.U.G. nr.109/2011;

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru luna mai cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

-Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

– Aprobarea raportului anual al privind remunerația directorilor și administratorilor.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 1390/21.02.2014 pentru sedinta C.A. din 27.02.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 27.02.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2014;

 1. Aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului C.L.M. și patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013;

 1. Aprobarea casărilor aferente inventarului mijloacelor circulante;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.511,91 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii de executare silită a debitorului Hajnal Tiberiu-Gabriel;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 3.024,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Daly Prodcom S.R.L.;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 300,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Resi Embrodery S.R.L.;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 225,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii falimentului debitorului S.C. Oloier Construct S.R.L.;

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru luna aprilie și stabilirea ordinii de zi;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 637/28.01.2014 pentru sedinta C.A. din 31.01.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.01.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului de reevaluare a grupei I, imobilizări din patrimoniul societății;

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 554/24.01.2014 pentru sedinta C.A. din 29.01.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 29.01.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2013, conform contract mandat;

 1. Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2014;

 1. Aprobarea organigramei societății începând cu 01.02.2014;

 1. Aprobarea modificării Regulamentului Intern;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta C.A. pentru 17.12.2013 ora 12:00

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 17.12.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile noiembrie și decembrie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna ianuarie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile septembrie și octombrie 2013, conform contract mandat;

 1. Aprobarea Raportului de audit intern nr.8520/20.11.2013 privind activitatea Oficiului Juridic;

 1. Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2014;

 1. Aprobarea acordării unor cadouri angajaților și copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;

 1. Aprobarea Planului de Afaceri multianual 2014-2016;

 1. Aprobarea Raportului de analiză întocmit în vederea aplicării Deciziei nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;

 1. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

 1. Avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

 1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014;

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

 

Convocator sedinta C.A. pentru data de 24.10.2013 ora 12:00

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 24.10.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2013;

 

 1. Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă;

 

 1. Informare privind finalitatea licitaţiilor desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

 

 1. Aprobarea scoaterii din uz și casării unor autobuze;

 

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2013 cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

– Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013.

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din 30.09.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.09.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna septembrie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile iulie și august 2013, conform contract mandat;

 

 1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

 

 1. Avizarea programului de pregătire de iarnă 2013-2014;

 

 1. Informare privind organizarea marcării evenimentului ”100 de ani de la punerea în exploatare a primei căi ferate electrificate din Sud Estul Europei și a opta din lume, calea ferată Arad-Podgorie”;

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

Nota amanare sedinta C.A. din 14.08.2013 pentru 16.08.2013 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr.6212 / 12.08.2013

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995,

 

având în vedere faptul că şedinţa Consiliului de Administraţie convocată pentru data de 14.08.2013, ora 12:00 se suprapune cu ședința CLM Arad, pentru a da posibilitatea participării la ședință a tuturor administratorilor,

 

COMUNICĂ

 

amânarea Ședinţei Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A. pentru data de 16.08.2013, ora 12:00, ordinea de zi rămânând aceeași.

 

Prezenta comunicare se aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din 14.08.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 6095 / 07.08.2013

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.08.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna august 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna septembrie 2013;

 

 1. Aprobarea modificării programului de investiții din fonduri proprii pentru anul 2013;

 

 1. Avizarea scoaterii din funcțiune și casării unui tronson de linie tramvai de 101 mcs, linie aparținând patrimoniului concesionat al Consiliului Județean Arad;

 

 1. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2013;

 

 1. Aprobarea contractării unui credit tip plafon rapid de rezervă pentru activitatea curentă;

 

 1. Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 04.11.2013 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support