Convocator sedinta CA din data de 30.04.2013, ora 11.30

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3555 / 23.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

 1. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

 

 1. Avizarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

 

 1. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

 

 1. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

 

 1. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat;

 

 1. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.05.2013;

 

 1. Informare privind situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit de Consiliul de Administrație în ceea ce privește Decizia nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;

 

 1. Aprobarea modificării tarifelor de închiriere peroane autogară;

 

 1. Aprobarea valorificării prin vânzare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A.;

 

 1. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2012;

 

 1. Aprobarea Raportului de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial;

 

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 8.458,98 lei, sumă reprezentând contravaloare materiale sustrase din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți;

 

 1. Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paști;

 

 1. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 4 din 10.04.2013


DECIZIA nr. 4 din 10.04.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Decizia nr.732 din 20.03.2013 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad;

 • Referatul nr. 2787/27.03.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

 • Referatul nr. 3096/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

 • Referatul nr. 3097/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

 • Referatul nr. 3098/05.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă planul de măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor impuse prin Decizia nr.732/20.03.2013 a Camerei de Conturi Arad, conform anexa 1.

 

Art.2. Se însărcinează directorul general al societății cu ducerea la îndeplinire a planului de măsuri aprobat de Consiliul de Administrație.

 

Art.3. Se decide ca la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să fie prezentată situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 9.089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.

 

Art.6. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.

 

Art.7. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator sedinta CA din data de 10.04.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3053 / 04.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 10.04.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind participarea la Comisia LRT;

 2. Aprobarea planului de măsuri ca urmare a Deciziei nr.732 din 20.03.2013 emise de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad;

 3. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 11.04.2013;

 4. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

 5. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

 6. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

 7. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013


DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul nr. 2250/12.03.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de scoatere din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz conform Legii 15/1994 republicată și O.G. 112/2000 a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, conform anexa 1.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.04.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 14.03.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;

 3. Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 2 din 28.02.201


DECIZIA nr. 2 din 28.02.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 1708/25.02.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 1677/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 • Referatul nr. 1678/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 • Referatul nr. 1679/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 • Materialul nr.1719/25.02.2013 întocmit de Director General, reprezentând Planul de Management al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2013-2016.

 • Referatul nr.1610/21.02.2013 emis de conducerea C.T.P., privind participarea unui reprezentant al societății la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan.

Art.3. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc.

Art.5. Se aprobă Planul de Management al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru perioada 2013-2016, în forma propusă de directorul general.

Art.6. Se aprobă participarea unui reprezentant al C.T.P., în persoana domnului Voicu Emanoil – Șef Departament Dezvoltare Strategie Calitate, la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris, costul estimat al participării la această ședință fiind de 1100 Euro.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator sedinta CA din data de 28.02.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

 8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Componenţa Consiliului de Administraţie al CTP Arad SA

 
– MACRA CLAUDIA – ANCA (președintele consiliului de administrație)
– DOLEAN SERGIU
– TURJUC VIOREL TEODOR
– FAUR MARIANA HORTENZIA
– MOISĂ SAMUEL
– ONICA ADELA
– ROȘU PETRU
– DOLHA CRISTIAN
– COPIL MARIA ALEXANDRA
 
 

DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013


DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 813/28.01.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 665/23.01.2013 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 • Referatul nr. 503/17.01.2013 emis de Comisia de casări la nivel de unitate privind casările inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 • Referatul nr.681/23.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului;

 • Referatul nr.409/15.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare;

 • Referatul nr.830/28.01.2013 emis de Serviciul Subvenții Costuri privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 • Referatul nr.818/28.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind demisia din funcția de administrator a domnului Covaliv Valentin și numirea unei comisii în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții, în forma propusă.

 

Art.3. Se aprobă casările de obiecte de inventar conform propunerilor comisiei centrale de inventariere.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare.

 

Art.6. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013, în forma propusă.

 

Art.7. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a acestuia.

 

Art.8. Se numește comisia în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

Comisia va fi asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

 

Art.9. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.03.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.10. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support