Convocator sedinta CA din data de 28.02.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

 8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Componenţa Consiliului de Administraţie al CTP Arad SA

 
– MACRA CLAUDIA – ANCA (președintele consiliului de administrație)
– DOLEAN SERGIU
– TURJUC VIOREL TEODOR
– FAUR MARIANA HORTENZIA
– MOISĂ SAMUEL
– ONICA ADELA
– ROȘU PETRU
– DOLHA CRISTIAN
– COPIL MARIA ALEXANDRA
 
 

DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013


DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 813/28.01.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 665/23.01.2013 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 • Referatul nr. 503/17.01.2013 emis de Comisia de casări la nivel de unitate privind casările inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 • Referatul nr.681/23.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului;

 • Referatul nr.409/15.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare;

 • Referatul nr.830/28.01.2013 emis de Serviciul Subvenții Costuri privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 • Referatul nr.818/28.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind demisia din funcția de administrator a domnului Covaliv Valentin și numirea unei comisii în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții, în forma propusă.

 

Art.3. Se aprobă casările de obiecte de inventar conform propunerilor comisiei centrale de inventariere.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare.

 

Art.6. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013, în forma propusă.

 

Art.7. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a acestuia.

 

Art.8. Se numește comisia în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

Comisia va fi asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

 

Art.9. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.03.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.10. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 30.01.2013 ORA 12:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

 7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

 8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

 10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

 11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 15 din 20.12.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

DECIZIA nr. 15 din 20.12.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2013;

 • Materialul nr. 9996/03.12.2012 emis de Serviciul Achiziții cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

 • Referatul nr.9960/29.11.2012 emis de Compartimentul Audit Intern privind Planul de Audit Intern pentru anul 2013;

 • Referatul nr. 10514/17.12.2012 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.01.2013;

 • Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016.

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

 

Art.2. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013.

 

Art.3. Se aprobă Planul de Audit Intern pentru anul 2013.

 

Art.4. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.01.2013, în forma propusă.

 

Art.5. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.01.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.6. Se avizează și se însușește Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016.

 

Art.7. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Covocator Consiliul de Administratie pentru 20.12.2012, ora 12:00

 

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 10509 / 17.12.2012

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 20.12.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

 2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna decembrie 2012 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna ianuarie 2013;

 4. – Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

 5. – Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2013;

 6. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.01.2013;

 7. – Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.01.2013, ora 13.00;

 8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Raportul nr.9405/09.11.2012 emis de Comisia de evaluare și nominalizare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. C.T.P. S.A.;

 • Proiectul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu Directorul General;

 

D E C I D E

Art.1. Se numește în funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., doamna MARIANA BIRĂU, domiciliată în mun. Arad, str. Oituz, nr.203, județul Arad, cetăţenie română, data naşterii 15.08.1967, locul naşterii: com. Dornești, jud. Suceava, act identitate tip C.I. seria AR nr.360801, eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.09.2007, CNP XXXXXXXXXXXX;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului Directorului General prevăzut la art.1, de la data de 14.11.2012 până la data de 14.11.2016, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță, respectarea contractului de mandat și planului de management.

Art.3. Se stabileşte că remunerația lunară brută a Directorului General va fi în cuantum de 7.000,00 lei.

Art.4. Se aprobă proiectul Contractului de Mandat al Directorului General și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către Directorul General.

Art.5. Se împuterniceşte dna. Macra Claudia-Anca având funcţia de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractul de mandat al Directorului General, pentru perioada 14.11.2012 – 14.11.2016.

Art.6. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului Contractul de Mandat al Directorului General.

 

Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • director general;

 • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

DECIZIA nr. 13 din 14.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 13 din 14.11.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul nr. 8782/18.10.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea modificării programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos;

 • Referatul nr. 9398/09.11.2012 emis de Serviciul Resurse Umane cu privire la aprobarea acordării de cadouri (constând în tichete cadou și bani) angajaților și copiilor acestora;

 • Referatul nr. 9350/08.11.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea Programului de investiții și dotări pe anul 2013;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă modificarea programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos.

Art.2. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, în cuantum de 50 lei/angajat și acordarea unei sume de 50 lei/copil salariaților care au copii în vârstă de până la 16 ani, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Art.3. Se aprobă ”Programul de investiții și dotări pe anul 2013” în forma propusă.

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.12.2012, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • acționarii societății;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Convocator sedinta C.A. in data de 14.11.2012, ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9339 / 07.11.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.11.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2012.

3.- Aprobare reabilitare linie de tramvai în bucla Făt Frumos (zona stație tramvai Făt Frumos).

4.- Numirea Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

5.- Stabilirea perioadei mandatului Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

6.- Delegarea unor competenţe ale administratorilor către Directorul General.

7.- Stabilirea remuneraţiei Directorului General.

8.- Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

9.- Aprobare Programul de Investiții pentru anul 2013.

10.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2012, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori;

11.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul Conducerii S.C. C.T.P. S.A. nr. 8493/10.10.2012 privind avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.11.2012, ora 12:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

 • desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.3. Se avizează criteriile de selecție și procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A..

 

Art.4. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 3 zile din concediul de odihnă aferent anului 2012, începând cu data de 25.10.2012.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support