Gratuitati

In conformitate cu legislatia in vigoare precum si a Hot.nr.119/31.03.2009- privind acordarea unor facilitati la transportul in comun cu autobuzele va informam urmatoarele :

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC URBAN :

A) Acordate pe baza Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Arad nr.223/2006 si nr.339/2007 :

1) Persoanele cu varsta peste 70 de ani se legitimeaza doar cu C.I./ B.I.(domiciliul in Arad) pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Arad ;

2) Pensionarii cu un venit lunar mai mic de 800 lei { dispun de o legitimatie de calatorie emisa de catre un reprezentant al CTP Arad intre orele 07:00-15:00 de la Depoul UTA, mai exact poarta 2, in baza urmatoarelor documente :

 • copie xerox C.I./B.I. si originalul C.I. /B.I.(din care sa reiasa ca are domiciliul in Arad) ;

 • ultimul cupon de pensie ;

 • copie si originalul deciziei de pensionare(in caz de boala fiind necesara o copie xerox dupa expertiza medicala) ;

 • o poza color;

 • 3,5 lei,

LEGITIMATIA DE CALATORIE se vizeaza trimestrial

3) Donatori de sange :

Persoanele cu domiciliul in municipiul Arad :

 • beneficiaza de abonament cu reducere de 50% pe raza municipiului Arad, pentru o perioada de o luna;

 • abonamentele reduse cu 50%(de donator) se elibereaza la sediul SC CTP SA Arad din Calea Victoriei nr.35b-37, intre orele 07:00 – 15:00, eliberare abonamente din cadrul Serviciului Comercial in baza urmatoarelor documente :

« actul de identitate(B.I./ C.I.),

« adeverinta de donator ;

« si diferenta de achitat de 50% din tariful abonamentului urban solicitat.

B) Acordate in baza unor legi speciale :

B.1. Legitimatii de transport definitive pentru beneficiarii de gratuitate conform Decretului- Lege nr.118/1990, republicat :

Se refera la transportul in comun urban a persoanelor beneficiare de gratuitate conform legislatiei invocate, cu domiciliul in municipiului Arad

Persoanele beneficiare se vor prezenta la sediul CTP, Calea Victoriei nr.35b-37, Serviciul Comercial, intre orele 07:00-15:00 cu urmatoarele documente:

 • actul de identitate(domiciliul Arad sau viza flotant) ;

 • hotararea (eliberata de Casa de Pensii) ce atesta calitatea de detinut politic, deportat, s.a. cf. Decretului Lege 118 din 1990 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • cu o fotografie recenta ;

 • si cu 3,0 lei, in baza acestor documente li se va emite o legitimatie(nu necesita vizare) ;

B.2. Legea privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi – L44/1994

 1. gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban(metrou, tramvai, troleibuz, autobuz) ;

-sunt necesare urmatoarele documente :

  • copie Xerox C.I./B.I., si in original actul de identitate C.I./B.I.

  • copie legitimatie veteran de razboi sau vaduva de razboi

  • poza color

  • 3,0 lei

B.3. LEGEA 448/2006 lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: in conformitate cu art.21 alin(1) – persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport in comun .

Beneficiaza de prevederile alin (1) si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora ;

 • insotitorii adultilorcu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate ;

 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat;

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local.

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN :

 

In conformitate cu LEGEA 448/2006- privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: se beneficiaza de gratuitatea transportului interurban(model cf.anexei bilet de culoare alba), cu autobuzele in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

 • Mai beneficiaza si insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora ;

 • Asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

 • Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren, cu autobuzele in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

 • Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban si peste limita prevazuta, la alegere, cu tren, cu autobuzele, in functie de recomandarea centrului de dializa.

 • Mai beneficiaza si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

ANEXAM MODEL BILET DE CALATORIE conform L 448/2006

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_30105f0d  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_7b96e1e1

In baza legii privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi L44/1994 :

Art.15 a) Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe mijloacele de transport auto, se pot folosi si pentru insotitor ;

ANEXAM MODEL BILET DE CALATORIE L44/1994 , art.15 a)

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_638b9abf  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_4f9a0328

In conformitate cu Ordin 61/21 ianuarie 2008 pt modificarea si completarea instructiunilor privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor L44/1994 :

Art.6

1) biletele speciale de calatorie gratuita sunt valabile numai insotite de legitimatia eleiberata de filialele judetene ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite;

2) biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei titulare si cu legitimatia acesteia.

3) pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei titularului ;

4) pe biletele utilizate de sot/sotie sau alte persoane mandatate sa le reprezinte interesele se vor inscrie numarul legitimatiei si numele titularului, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei ;

Art.7, biletele de calatorie gratuita sunt valabile si in prima luna calendaristica- luna ianuarie a anului urmator celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor ;

Art.11, 1) pentru a fi admis la transport, calatorul prezinta inainte de inceperea calatoriei cuponul statistic(model mai sus prezentat de culoare galbena), cupoanele – anexa 1 si 2 biletul special propriu-zis, nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la conducatorul auto, dupa caz, avand completate rubricile :

 • dl/d-na cu numele titularului, al insotitorului sau al persoanei mandatate ;

 • nr. legitimatiei titularului si in continuare numele titularului, cand biletul este utilizat de persoana mandatata ,

 • seria si numarul buletinului/ cartii de identitate al/a insotitorului sau al /a persoanei mandatate, daca este cazul,

 • de la statia, pana la statia, respectand instructiunile de pe versoul biletului special de calatorie ;

In baza Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern :

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, denumiti in continuare pensionari, beneficiaza de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit cu mijloacele auto, la transportul intern in comun, intre localitati( interurban);

Pensionarii inscrisi la pensie in cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de calatorie o data cu plata lunara a primei pensii din anul respective.

Calatoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile cu mijloace auto se face in baza unei legitimatii de calatorie obtinute, dupa caz, de la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie sau direct din mijlocul de transport(de la conducatorul auto), in conditiile stabilite de operatorul de transport ;

Eliberarea legitimatiei de calatorie de catre operator se face in baza cuponului-talon(conform anexei) prezentat si a achitarii costului biletului redus cu 50%.

Art18, (1) pensionarii vor completa cu pixul sau stiloul urmatoarele rubrici :

a)Pe cupoanele- talon si pe cupoanele -anexa rubricile ,, De la… si ,,Pana la….,,

b)Pe cupoanele-anexa codul casei teritoriale de pensii, numarul dosarului de pensie si codul numeric personal.

(2) Emitentul legitimatiei(CTP) va completa rubricile : a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul in curs : ,, Tip transport,, , ,,via…..,, , ,,km…,, si ,,lei..(50% tarif)…, bareaza una din rubricile : CFR, AUTO, NAVAL,

Art.19 Pentru fiecare calatorie simpla efectuata cu mijloacele de transport auto, casierul sau vanzatorul de bilete care emite legitimatia de calatorie cu reducere de 50 % detaseaza cate un cupon- talon dupa efectuarea operatiunilor prevazute la Art. 18, certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, incaseaza contravaloarea si elibereaza legitimatia de calatorie.

ANEXAM MODEL CUPON-TALON

GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_m2fa60d08  GRATUITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN2_html_m1ba2c34

 

Tarife servicii

 Titlul de transport lei
Bilet 1 calatorie, urban Arad 3.00
Bilet suburban tramvai, 5 Km 3.00
Bilet suburban tramvai, 10 Km 6.00
Bilet suburban tramvai, 15 Km 7.00
Bilet suburban tramvai, 20 Km 9.00
Bilet suburban tramvai, 25 Km 10.00
Legitimatie 1 zi 12.00
135.00
Abonament nenominalizat Urban Arad + suburban 400.00
Abonament lunar Urban Arad, considerand 60 calatorii/ luna 90.00
Abonament Saptamnal Urban Arad 33.00
Abonament 2 sapatamani Urban Arad 60.00
Abonament lunar, 5 Km 60.00
Abonament lunar, 10 Km 120.00
Abonament lunar, 15 Km 150.00
Abonament lunar, 20 Km 180.00
Abonament lunar, 25 Km 210.00
Abonament saptamanal, 5 Km 22.00
Abonament saptamanal, 10 Km 39.00
Abonament saptamanal, 15 Km 52.00
Abonament saptamanal, 20 Km 63.00
Abonament saptamanal, 25 Km 72.00
Abonament 2 sapt, 5 Km 35.00
Abonament 2 sapt, 10 Km 64.00
Abonament 2 sapt, 15 Km 90.00
Abonament 2 sapt, 20 Km 100.00
Abonament 2 sapt, 25 Km 120.00
Abonament Lunar subventionat cu 50%, urban Arad 45.00
Abonament saptamanal subventionat cu 50%, urban Arad 16.50

Tarife aprobate prin HCLM Arad nr. 509 / 2017

         
         
TARIFE LA TRANSPORTUL INTERURBAN DE CALATORI CU AUTOBUZUL    
 Anexa la H.C.J. Arad nr.283/25.10.2017        
 

Distanţă Tarif (lei)
transport Bilet Abonament
(km) lunar 1 săpt. 2 săpt.
0,01-5 3,50 60 23 37
5,01-10 5,50 120 40 64
10,01-15 7,50 156 53 90
15,01-20 9,00 186 64 108
20,01-25 11,00 210 73 126
25,01-30 11,50 234 84 156
30,01-35 12,00 264 94 180
35,01-40 12,50 276 101 192
40,01-45 13,00 288 107 204
45,01-50 14,00 300 110 210
50,01-55 14,50 324 114 216
55,01-60 15,00 348 117 222
60,01-65 15,50 372 120 228
65,01-70 15,50 396
70,01-75 16,50 420
75,01-80 16,50 444
80,01-85 17,00 468
85,01-90 17,00 480
90,01-95 18,00 492
95,01-100 18,00 504
Bilet
suprataxa 60
       
         
         

Alte servicii prestate

ÎNCHIRIERI UTILAJE SPECIALE

 

ÎNCHIRIERE SALĂ CONFERINŢE

 

VERIFICĂRI TEHNICE – STATIE ITP OMOLOGATA R.A.R.

 

LABORATOR PSIHOLOGIC PENTRU AUTORIZARE CONDUCĂTORI AUTO

 

SPAŢIU PUBLICITAR PE TRAMVAIE ŞI AUTOBUZE.

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Prin continuarea navigării pe acest site vă exprimați acordul pentru folosirea tehnologiei "cookies". mai mult detalii

Conform legislației europene în vigoare suntem obligați să vă informăm cu privire la folosirea tehnologiei "Cookies". Orice browser modern folosește această tehnologie, în principal pentru a vă asigura securitatea și pentru a reține opțiunile Dvs. personale folosite în procesul de navigare pe un site web. Totuși, există persoane sau entități care folosesc această facilitate, urmărindu-vă pe termen lung comportamentul de navigare on-line, ceea ce constituie, într-o opinie general acceptată în UE, o intruziune în intimitatea personală a vizitatorului.

Închide