Combinatul Chimic

9 - > Combinatul Chimic
9 - > Făt Frumos
10 - > Combinatul Chimic
10 - > Piata Romană
14 - > Ghioroc