Păsunii

7 - > Billa
9 - > Combinatul Chimic
9 - > Făt Frumos
10 - > Combinatul Chimic
10 - > Piata Romană
11 - > Făt Frumos
11 - > Ghioroc
12 - > Ghioroc
12 - > Piata Romană
18b - > Cpt. Ignat