Uzina Electrică

7 - > Billa
7 - > Făt Frumos
9 - > Combinatul Chimic
9 - > Făt Frumos
10 - > Combinatul Chimic
10 - > Piata Romană
11 - > Făt Frumos
11 - > Ghioroc
12 - > Ghioroc
12 - > Piata Romană
18b - > Billa
18b - > Cpt. Ignat