DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • prevederile art.17, alin.(22) din Actul Constitutiv al societății;

 • Referatul nr.7157/21.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. MEDIA EVENTS S.R.L. Arad întrucât executorul judecătoresc a constatat că debitoarea nu desfășoară nici o activitate pentru a produce venit și nu a fost în măsură să identifice autovehiculele cu care acesta figurează în evidențele fiscale sau alte bunuri urmăribile ale acestuia, prin urmare nu se poate realiza executarea silită;

 • Referatul nr.7799/13.09.2012, emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de modificare a programului de investiții pentru anul 2012;

 • Referatul nr.7818/14.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind solicitarea de numire a unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General;

 • Referatul nr.7807/14.09.2012, emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind aprobarea alocării unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice;

 

D E C I D E

Art.1. Se desemnează în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru întreaga perioadă a mandatului consiliului, d-na. Macra Claudia Anca.

 

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.004,03 lei rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

 

Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiții pentru anul 2012, după cum urmează:

 1. Diminuarea valorii cuprinse la cap. A.3. Achiziții – Obiecte de inventar – Scule și dispozitive de lucru poz. 5-13 cu valoarea 41.600 lei

 2. Introducerea la Cap. A.2. ,,Achiziții mijloace fixe – autovehicule” a poziției ,,autoturism 5 locuri” cu valoarea de 4.700 lei

 3. Introducerea la Cap. A.1.,,Achiziții mijloace fixe – dotări tehnologice” a pozițiilor:

– generator aer cald 5 arzătoare – valoare 18.100 lei

– cuptor uscare – valoare 9.800 lei

– electrostivuitor CESAB – valoare 9.000 lei

 

Art.4. Se numește comisia pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

 

Art.5. Se aprobă alocarea în proiectul de P.A.A.P. 2013 a fondurilor solicitate, fonduri aferente bugetului anului 2013, în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice, conform referatului Serviciului Contracte Achiziţii nr. 7807/14.09.2012.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support