DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013


DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 813/28.01.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 665/23.01.2013 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 • Referatul nr. 503/17.01.2013 emis de Comisia de casări la nivel de unitate privind casările inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 • Referatul nr.681/23.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului;

 • Referatul nr.409/15.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare;

 • Referatul nr.830/28.01.2013 emis de Serviciul Subvenții Costuri privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 • Referatul nr.818/28.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind demisia din funcția de administrator a domnului Covaliv Valentin și numirea unei comisii în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții, în forma propusă.

 

Art.3. Se aprobă casările de obiecte de inventar conform propunerilor comisiei centrale de inventariere.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare.

 

Art.6. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013, în forma propusă.

 

Art.7. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a acestuia.

 

Art.8. Se numește comisia în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

Comisia va fi asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

 

Art.9. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.03.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.10. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support