DECIZIA nr. 5 din 30.04.2013


DECIZIA nr. 5 din 30.04.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Raportul Administratorilor;

 • Raportul de activitate al directorului general;

 • Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.;

 • Referatul nr.3598/24.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind propunerea de modificare a organigramei societății începând cu 01.05.2013;

 • Referatul nr.3500/22.04.2013 emis de Serviciul Comercial, privind propunerea de modificare a tarifelor de închiriere peroane autogară;

 • Referatul nr.3347/16.04.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea valorificării prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.;

 • Raportul de audit intern nr.2884/29.03.2013 privind activitatea Serviciului Comercial;

 • Referatul nr. 3407/17.04.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății;

 • Referatul nr.3616/25.04.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat;

 • Referatul nr.3638/26.04.2013 emis de Directorul General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează situațiile financiare ale societății pe anul 2012 și contul de profit și pierdere la 31.12.2012.

 

Art.2. Se avizează repartizarea profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale.

Art.3. Se avizează și se însușește Raportul administratorilor pentru anul 2012.

 

Art.4. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2012.

 

Art.5. Se avizează Raportul de audit financiar pentru anul 2012 întocmit de către auditorul financiar S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

 

Art.6. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat.

 

Art.7. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.05.2013, repectiv:

 • Reorganizarea Serviciului Resurse Umane aflat în subordinea directorului general prin înglobarea în structura acestuia a unor noi compartimente, respectiv Compartimentul Administrativ, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, Serviciul Situații de Urgență și Sistemul de Management de Mediu;

 • Transformarea Departamentului de Strategie, Dezvoltare și Management în ”Sistem de Management al Calității”;

 • Reorganizarea structurii aflate în subordinea Contabilului Șef prin desființarea Serviciului Buget și redistribuirea personalului în cadrul Serviciului Subvenții Costuri.

Toate modificările organigramei se vor regăsi corespunzător în statul de funcții, stabilirea atribuțiilor de serviciu urmând a se face în concordanță cu modificările organigramei, păstrându-se nivelul de salarizare.

 

Art.8. Se aprobă modificarea tarifelor de închiriere peroane autogară, în forma propusă.

Art.9. Se aprobă valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al Compania de Transport Public S.A.

 

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile pentru anul 2012.

 

Art.11. Se aprobă Raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial.

 

Art.12. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 8.458,98 lei reprezentând contravaloare materiale furate de către autori necunoscuți din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți.

 

Art.13. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în cuantum de 150 lei/salariat, conform C.C.M., suma totală alocată în acest scop fiind de 107.700,00 lei.

 

Art.14. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 6 zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu 02.05.2013.

 

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support