Convocator nr. 2426/25.03.2014 pentru sedinta C.A. din 31.03.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.03.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Raportul directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2014;

  1. Aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului C.L.M. și patrimoniului propriu, urmare inventarierii pe anul 2013;

  1. Constituirea comisiilor de audit, respectiv de nominalizare și remunerare, conform prevederilor art.34, pct.(1) din O.U.G. nr.109/2011;

  1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru luna mai cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

-Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

– Aprobarea raportului anual al privind remunerația directorilor și administratorilor.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support