Convocator nr. 3651/12.05.2014 pentru sedinta C.A. din 15.05.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 15.05.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Avizarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 1. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

 1. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

 1. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

 1. Avizarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 1. Avizarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 1. Avizarea raportului comitetului de audit;

 1. Avizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

 1. Aprobarea raportului de audit S.R.U.;

 1. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile aferente anului 2013;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support