DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 15.05.2014, având în vedere:

 • bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 • raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

 • raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

 • raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

 • Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 • raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 • raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

 • materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

 • raportul de audit nr.3306/28.04.2014 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane;

 • materialul nr.3805/14.05.2014 referitor la cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013;

 • situațiile privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 (3806/15.05.2014) și lunile ianuarie (3807/14.05.2014), februarie (3808/14.05.2014) și martie 2014 (3809/14.05.2014);

 • adresa nr.2578/07.05.2014 emisă de Primăria Comunei Ghioroc (acționar minoritar al societății) privind solicitarea de preluare a construcției în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș” situată pe teritoriul acestei comune;

 • referatul nr.3675 din 12.05.2014 emis de Serviciul Comercial, privind un plan de măsuri de promovare a utilizării transportului public;

 • referatul nr.3804 din 15.05.2014 emis de Serviciul Resurse Umane, cu privire la propunerea de acordare pentru anul 2014, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, a unei prime sau tichete cadou cu ocazia zilei transportatorului.

DECIDE

Art.1. Se avizează bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul auditorului financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se avizează repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.6. Se avizează raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.7. Se avizează raportul comitetului de audit privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A., anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.8. Se avizează criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.9. Se aprobă raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane, audit desfășurat în conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2014, anexa 9 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013, anexa 10 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.11. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014, anexele 11, 12, 13 și 14 ce fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art.12. Se aprobă predarea către Comuna Ghioroc, cu respectarea formalităților legale, a construcției casate în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș”, în scopul valorificării istorice a acestuia, fiind o identificare a localității cu istoria căii ferate Arad-Podgoria, anexa 15 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.13. Se aprobă planul de măsuri privind promovarea utilizării transportului public, anexa 16 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.14. Se aprobă acordarea pentru anul 2014 de prime sau tichete cadou în limita maximă de 100 lei/angajat, cu ocazia zilei transportatorului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, prin încadrarea sumei la cheltuieli pentru acțiuni social-culturale în limita a 2% din fondul de salarii anual, anexa 17 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support