DECIZIA nr. 10 din 18.08.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

DECIZIA  nr. 10  din 18.08.2014

            Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport  Public S.A. întrunit statutar în data de 18.08.2014, având în vedere:

–         Raportul nr.5797/13.08.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, cu anexe;

–         Materialul nr.5800 din 13.08.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, conform contractului de mandat;

–         Raportul 5799/13.08.2014 privind situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;

–         Raportul nr.5798/13.08.2014, emis de Consiliul de Administrație cu privire la activităţile de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014;

–         Cererea nr.5849/14.08.2014 emisă de Director General privind efectuarea unui numar de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, urmând a fi supus aprobării A.G.A., anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014, începând cu data de 25.08.2014;

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

       PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                                  Macra Claudia Anca

                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                     Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support