HOTĂRÂREA NR. 3 din 18.08.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA  GENERALĂ  ORDINARĂ  A  ACȚIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 3 din 18.08.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nominative;
  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;
  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;
  • Convocatorul nr.5373/21.07.2014;
  • Raportul 5799/13.08.2014 privind situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;
  • Raportul nr.5798/13.08.2014, emis de Consiliul de Administrație cu privire la activităţile de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014;
  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.08.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;
  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 18.08.2014, 

Ţinând seamă de :

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

                                           HOTĂRÂRE

   Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Comania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, conform anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, conform anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

–         Serviciile și compartimentele interesate.

  PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                              Macra Claudia Anca

                                                                                           Vizat pentru legalitate

                                                                                          Cons.jur. Godja Claudiu

                   

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support