Anunț selecție – șef serviciu resurse umane

Anexe: Declarații obligatorii


ANUNȚ RECRUTARE

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a unei poziții de Șef Serviciu Resurse Umane la S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de șef serviciu resurse umane trebuie să depună până la data de 31.01.2019, ora 14:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;

 6. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;

 7. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;

 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de depunere al dosarului este data de 31.01.2019, ora 14.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de șef serviciu resurse umane:

 • studii superioare economice sau juridice
 • experienta in domeniul gestionării resurselor umane de cel puțin 5 ani
 • minim 5 ani vechime în funcție de conducere

 • cunoașterea legislației muncii, salarizării personalului, protecției datelor, programului REVISAL

 • cunoașterea managementului resurselor umane;

 • cunoașterea limbii române, scris si vorbit

 • capacitatea deplina de exercitiu

 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii

 • disponibilitate la program de lucru prelungit

 • cetățenie română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor care aparțin spațiului Economic European, si domiciliul în România

 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support