ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RELAȚII PUBLICE

ANUNȚ RECRUTARE

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a unei poziții de specialist relații publice la S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de specialist relații publice vor prezenta la sediul C.T.P. – Serviciul Resurse Umane până la data de 25.03.2019, ora 14:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de înregistrare al dosarului este data de 25.03.2019, ora 14.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de specialist relații publice:

 • studii superioare jurnalism
 • aptitudini bune de comunicare verbală și scrisă

 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat

 • cunoștințe foarte bune de operare PC

 • adaptabilitate și flexibilitate

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu

BIBLIOGRAFIE

 • pentru postul de specialist relatii publice în cadrul SC Compania de Transport Public SA;

  1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu  modificările și completările ulterioare;

  2. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

  3. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

  4. Melvin DeFleur, Sandra Ball-Rokreach – Teorii ale comunicării de masă, ed. Polirom, 1999;

  5. Denis McQuail – Comunicarea, Institutul European, 1999;

  6. Raluca Radu – Deontologia comunicării publice, ed. Polirom, 2015;

  7. Mihai Coman, Manual de Jurnalism, ed. Polirom, 1997;

  8. Doug Newsom, Jim Haynes – Redactarea materialelor de relații publice, ed. Polirom;

  9. Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg – Totul despre relațiile publice, ed. Polirom.

Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

Selecția dosarelor va avea loc în data de 26.03.2019. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse. Vor fi anunțați doar candidații admiși la proba următoare.

Examinarea va avea loc la sediul SC CTP SA Arad în data de 28.03.2019 de la ora 10.00 și va consta într-o probă scrisă și un interviu cu comisia de selecție.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support