ANUNȚ RECRUTARE – asistent analist de informații

ANUNȚ RECRUTARE

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a unei poziții de asistent analist de informații la S.C. Compania de Transport Public S.A., municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de asistent analist de informații vor depune la sediul C.T.P. – Serviciul Resurse Umane până la data de 30.04.2019, ora 12:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane / secretariat la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de înregistrare al dosarului este data de 30.04.2019, ora 12.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de asistent analist de informații:

 • studii superioare juridic / economic
 • aptitudini bune de comunicare verbală și scrisă

 • cunoștințe foarte bune de operare PC

 • adaptabilitate și flexibilitate

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu

Selecția dosarelor va avea loc în data de 30.04.2019. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse. Vor fi anunțați doar candidații admiși la proba următoare.

Examinarea va avea loc la sediul SC CTP SA Arad în data de 02.05.2019 de la ora 10.00 și va consta într-o probă scrisă și un interviu cu comisia de selecție.

Termenul pentru contestații este de 2 zile lucrătoare, respectiv 06.05.2019, ora 14.00.

BIBLIOGRAFIE

 • pentru postul de asistent analist de informatii în cadrul Serviciului Juridic, Contracte și Achiziții;

 1. Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 2. Legea nr.99/2016 privind atribuirea contractelor sectoriale de achiziţie publică

 3. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice sectoriale
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 5. OUG 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 6. OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiuni de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a contestațiilor;

 9. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

 10. Ghidul privind ,,Strategia de contractare”-ANAP- www.ANAP.ro

 11. Notificare ANAPprivind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică-www.ANAP.ro

 12. Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support