ANUNȚ RECRUTARE EXTERNĂ

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a unei poziții de contabil la Serviciul Financiar – Contabil din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de contabil vor depune la sediul C.T.P. – Serviciul Resurse Umane până la data de 17.05.2019, ora 12:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane / secretariat la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de înregistrare al dosarului este data de 17.05.2019, ora 12.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de contabil:

 • studii medii economice
 • aptitudini de comunicare și lucru în echipă
 • atenție la detalii
 • capacitate avansată de gândire sintetică și analiză
 • cunoștințe foarte bune de operare PC
 • adaptabilitate și flexibilitate

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse
 • examen scris
 • interviu

Selecția dosarelor va avea loc în data de 20.05.2019. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse. Vor fi anunțați doar candidații admiși la proba următoare.

Examinarea va avea loc la sediul SC CTP SA Arad în data de 22.05.2019 de la ora 10.00 și va consta într-o probă scrisă și un interviu cu comisia de selecție.

Termenul pentru contestații este de 2 zile lucrătoare, respectiv 24.05.2019, ora 14.00.

BIBLIOGRAFIE

 • pentru postul de contabil în cadrul Serviciului Financiar – Contabil;

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și compleările ulterioare;

5. Catalogul privind duratele de functionare a mijloacelor fixe;

6. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

7.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

8.Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice;

11.Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiarte anuale consolidate;

12.Legea 31/1990 Legea societatilor comerciale

13.Legea 571/2003 privind codul fiscal

14.Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar contabile

15.Ordinul 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

16.Legea 92/2007 Legea transportului public

Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support