Convocator nr. 8814/11.12.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 17.12.2014, ora. 12.00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 17.12.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna octombrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2014;

 2. Aprobarea raportului privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna octombrie 2014, conform contract mandat;

 3. Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2015;

 4. Aprobarea acordării unor cadouri angajaților și copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;

 5. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015;

 6. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 22.01.2015 în vederea aprobării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015.

 7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 7596/31.10.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 05.11.2014, ora. 12.30

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 05.11.2014, ora 12:30, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2015- prima formă;

 1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 7462/27.10.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 31.10.2014, ora. 11.00

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.10.2014, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014;

 1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 1. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 17.12.2014 în vederea aprobării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 6690/24.09.2014 pentru sedinta C.A. din 30.09.2014 ora 12:00

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.09.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna august 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile august și septembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile iulie și august 2014;

 1. Aprobarea programului de pregătire de iarnă 2014-2015;

 1. Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 1. Convocarea ședinței A.G.E.A. pentru data de 5.11.2014 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator nr. 5772/12.08.2014 pentru sedinta C.A. din 18.08.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

      

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 18.08.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014;
 2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014;
 3. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;
 4. Avizarea raportului Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrarepe semestrul I al anului 2014;

       Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  Macra Claudia-Anca

                   

Convocator nr. 5281/16.07.2014 pentru sedinta C.A. din 21.07.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

       Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 21.07.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asistență pentru Proiectul “Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea stațiilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad” din data de 21 iunie 2007 încheiat între Municipiul Arad, Județul Arad, Comania de Transport Public Arad S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 12 februarie 2010.

       Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  Macra Claudia-Anca

                   

Convocator nr. 4703/23.06.2014 pentru sedinta C.A. din 30.06.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.06.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile mai-iunie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile aprilie și mai 2014;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 15.05.2014, având în vedere:

 • bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 • raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

 • raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

 • raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

 • Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 • raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 • raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

 • materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

 • raportul de audit nr.3306/28.04.2014 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane;

 • materialul nr.3805/14.05.2014 referitor la cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013;

 • situațiile privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 (3806/15.05.2014) și lunile ianuarie (3807/14.05.2014), februarie (3808/14.05.2014) și martie 2014 (3809/14.05.2014);

 • adresa nr.2578/07.05.2014 emisă de Primăria Comunei Ghioroc (acționar minoritar al societății) privind solicitarea de preluare a construcției în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș” situată pe teritoriul acestei comune;

 • referatul nr.3675 din 12.05.2014 emis de Serviciul Comercial, privind un plan de măsuri de promovare a utilizării transportului public;

 • referatul nr.3804 din 15.05.2014 emis de Serviciul Resurse Umane, cu privire la propunerea de acordare pentru anul 2014, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, a unei prime sau tichete cadou cu ocazia zilei transportatorului.

DECIDE

Art.1. Se avizează bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul auditorului financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se avizează repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.6. Se avizează raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.7. Se avizează raportul comitetului de audit privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A., anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.8. Se avizează criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.9. Se aprobă raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane, audit desfășurat în conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2014, anexa 9 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013, anexa 10 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.11. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014, anexele 11, 12, 13 și 14 ce fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art.12. Se aprobă predarea către Comuna Ghioroc, cu respectarea formalităților legale, a construcției casate în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș”, în scopul valorificării istorice a acestuia, fiind o identificare a localității cu istoria căii ferate Arad-Podgoria, anexa 15 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.13. Se aprobă planul de măsuri privind promovarea utilizării transportului public, anexa 16 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.14. Se aprobă acordarea pentru anul 2014 de prime sau tichete cadou în limita maximă de 100 lei/angajat, cu ocazia zilei transportatorului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, prin încadrarea sumei la cheltuieli pentru acțiuni social-culturale în limita a 2% din fondul de salarii anual, anexa 17 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 3651/12.05.2014 pentru sedinta C.A. din 15.05.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 15.05.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Avizarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 1. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

 1. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

 1. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

 1. Avizarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 1. Avizarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 1. Avizarea raportului comitetului de audit;

 1. Avizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

 1. Aprobarea raportului de audit S.R.U.;

 1. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile aferente anului 2013;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support