Convocator sedinta CA din 23.07.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 5507 / 15.07.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 23.07.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna iunie 2013, conform contract mandat;

 

 1. Aprobarea modificării organigramei societății;

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din 25.06.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 4897 / 18.06.2013

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 25.06.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iunie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna mai 2013, conform contract mandat;

 

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 14.08.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea închirierii/locația gestiunii/închirierea prin licitație a unor active ale S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație cu stabilirea metodologiei de desfășurare a licitației și desemnarea comisiei de licitație;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2013.

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din data de 30.05.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 4276 / 24.05.2013

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.05.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna mai 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iunie 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna aprilie 2013, conform contract mandat;

 

 1. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.06.2013;

 

 1. Avizarea modificării tarifelor la transportul public de călători efectuat în municipiul și județul Arad;

 

 1. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din data de 30.04.2013, ora 11.30

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3555 / 23.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

 1. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

 

 1. Avizarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

 

 1. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

 

 1. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

 

 1. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2013;

 

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat;

 

 1. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.05.2013;

 

 1. Informare privind situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit de Consiliul de Administrație în ceea ce privește Decizia nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;

 

 1. Aprobarea modificării tarifelor de închiriere peroane autogară;

 

 1. Aprobarea valorificării prin vânzare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A.;

 

 1. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2012;

 

 1. Aprobarea Raportului de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial;

 

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 8.458,98 lei, sumă reprezentând contravaloare materiale sustrase din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți;

 

 1. Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paști;

 

 1. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din data de 10.04.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3053 / 04.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 10.04.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind participarea la Comisia LRT;

 2. Aprobarea planului de măsuri ca urmare a Deciziei nr.732 din 20.03.2013 emise de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad;

 3. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 11.04.2013;

 4. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

 5. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

 6. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

 7. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 14.03.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;

 3. Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta CA din data de 28.02.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

 8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 30.01.2013 ORA 12:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

 7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

 8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

 10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

 11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Covocator Consiliul de Administratie pentru 20.12.2012, ora 12:00

 

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 10509 / 17.12.2012

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 20.12.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

 2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna decembrie 2012 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna ianuarie 2013;

 4. – Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

 5. – Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2013;

 6. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.01.2013;

 7. – Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.01.2013, ora 13.00;

 8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Convocator sedinta C.A. in data de 14.11.2012, ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9339 / 07.11.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.11.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2012.

3.- Aprobare reabilitare linie de tramvai în bucla Făt Frumos (zona stație tramvai Făt Frumos).

4.- Numirea Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

5.- Stabilirea perioadei mandatului Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

6.- Delegarea unor competenţe ale administratorilor către Directorul General.

7.- Stabilirea remuneraţiei Directorului General.

8.- Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

9.- Aprobare Programul de Investiții pentru anul 2013.

10.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2012, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori;

11.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support